ISOCELL Cellulosaisolering

 

Den svenska skogen, dess tillväxt och de produkter som tillverkas av råmaterial från den, är den största koldioxidsänkan i Sverige. Trä behöver koldioxid för att kunna växa och binder koldioxid under sin tillväxt. Ju mera trä och träprodukter vi använder till exempel vid byggande desto större är nyttan. Eftersom trä binder det kol som det tagit upp under hela sin livslängd, gör varje byggare som väljer träprodukter till sitt hus en stor miljögärning. Ett naturligt sätt att öka andelen träprodukter i sitt hem är att också välja ett isoleringsmaterial av trä, till exempel Isocell cellulosaisolering av returtidningar, till all isolering i huset.

Det effektivaste sättet att bekämpa klimatförändringarna är att minska växthusgaserna. Koldioxidmätaren visar hur mycket växthusgaser var och en av oss ger upphov till och hur detta inverkar på klimatförändringen. En stor del av koldioxidutsläppen uppstår som en följd av boende och uppvärmning. Ett effektivt sätt att minska utsläppen är att öka husens energieffektivitet. En stor del av uppvärmningsenergin läcker fortfarande ut genom tak och väggar. Därför lönar det sig att se till att huset är ordentligt isolerat. Den täta Isocell cellulosaisolering minskar effektivt på uppvärmningskostnaderna och som en följd av detta på koldioxidspåret.

Som en följd av byggande, boende och uppvärmning uppstår koldioxidutsläpp. Genom sina egna val kan byggaren inverka på hur stort utsläppet är. Redan det att man väljer Isocell cellulosaisolering ger byggaren ett stort försprång när det gäller att minska utsläppen. Det är nämligen så att de utsläpp som uppstår när byggmaterialet tillverkas utgör en allt större del av det totala utsläpp som uppstår på grund av byggandet, eftersom utsläppen under boendetiden minskar när energieffektiviteten blir bättre.

 

Fördelar med att välja cellulosaisolering från Isocell

Den konstanta värmeledningsförmågan är inte det enda speciella med ISOCELL cellulosaisolering. Det är ett känt faktum att alla typer av isolering bara är så bra som dess svagaste punkt. Med ISOCELL cellulosaisolering fyller du även de minsta av hålrum och springor i konstruktionen. Resultatet blir en isolering, fri från skarvar, glipor och köldbryggor, som formar sig efter konstruktionen. 

Isocell även skydd mot värme

I Sverige har vi alltid varit duktiga på att hålla kyla borta från byggnaden vintertidmen vi har alltid haft problem med övertemeraturer under sommarhalvåret. Den stora lagringskapaciteten hos ISOCELL cellulosaisolering resulterar i en avsevärt försenad överföring av utstrålad värme från solen. Även vindsutrymmen håller sig svala långt in på natten vilket gör att du alltid kan sova fridfullt. Det är också möjligt att beräkna U-värdet för värmeisolering. I detta fall pratar man om Phase lag (PHI). Phase lag indikerar hur många timmar det tar för ett material att överföra värme från utsida till insidan av en byggnad sommartid. Ju högre värmelagringskapacitet ett isoleringsmaterial har, ju längre tid ta det för värmen att överföras. Isocell cellulosaisolering är c:a 8 gånger effektivare på att hålla värmen borta sommartid än mineralullsisolering. 

Kontakta oss