<< Tillbaka

Dagliga Arbetsbilder från installationer

Här visar vi bilder från det dagliga arbetet med lösullsisolering.

 • Tränga utrymmen är vanligt för en isolerare.

 • Ibland krävs det helt enkelt att man kryper in.

 • Wet-Spray. Cellulosa blandas med vatten och appliceras öppet i vägg. Används ofta som akustik dämpning och kondensskydd.

 • Övervåning där snedtak och vind isoleras med Isocell cellulosaisolering.

 • Nybyggd idrottshall där cellulosaisolering var det självklara valet.

 • Ibland blir det lång slangdragning för att nå fram till huset som skall isoleras.

 • Tjocka väggar som i detta passivhus är inga problem med cellulosaisolering.

 • I städer kan husen vara höga och även där är cellulosaisolering i form av lösull oslagbar.

 • Nybyggd villa isoleras med Isocell i väggar och vindsbjälklag.

 • Här har man haft ett vattenläckage i det nybyggda taket, Cellulosans uppsugningsförmåga har begränsat läckaget till en mindre yta. utsugning av den blöta cellulosan sker direkt av oss.

 • Mellanbjälklag som isoleras upp med cellulosa för att fungera som värmeisolering över vintern, packas sedan ner i bjälklaget när man inreder övervåningen och blir då ett väl ljudisolerat mellanbjälklag. cellulosan har även mycket bra ljudisolerande egenskaper.

 • Mellanbjälklag som isoleras med cellulosa för att fungera som värmeisolering över vintern.

 • Flertalet äldre byggnader som renoveras till en Brf, vi levererar komplett system med tätskikt och isolering som granskas och godkänns innan start av Länstyrelsen samt Riksantikvariet.

 • Vårdboende där vi levererar tätskikt samt Isocell cellulosaisolering.

 • Villa som isoleras med Isocell cellulosaisolering i både väggar och på vindsbjälklaget.

 • Isocell Academy där vi certifierats av Isocell. Inblåsning av olika moduler samt densitetstester för att fastställa att rätt mängd använts till rätt modul.

 • Dolda facka kan vara knepiga att hitta ibland, men inget är omöjligt.

 • Skolprojekt som vi deltagit i där vi isolerat golv,väggar samt tak med Isocell cellulosa isolering.

 • bjälklag ovanpå personalutrymmen. Blåses och packas uppifrån.

 • här har man valt hög klassad OSB skiva som tätskikt, vilket kräver lika noggrann tejpning som ångbroms samt ångspärr.