Cellulosaisolering

  • Lösullsisolering med cellulosa, allt från golv till tak, stora som små uppdrag
  • Manuell isolering med cellulosaskivor som vi lagerför och installerar
  • Wet-spray teknik för akustik, kondens och väggkonstruktioner typ timmer
  • Lagerförsäljning av cellulosaisolering från Isocell
 
Kontakta oss idag för rådgivning och kostnadsförslag för just ditt projekt! 
 
 

Kontakta oss Vad är cellulosaisolering?


Miljövänligt & Naturligt Isolerande

En naturlig isolering baserad på cellulosafiber från lokalt insamlat och sorterat tidningspapper. I Sverige består isoleringen av mestadels Expressen och Aftonbladet. Grundmaterialet i ISOCELL cellulosaisolering är alltså trä, världens mest miljöanpassade förnyelsebara byggmaterial. Det sorterade pappret rivs & mals i två steg och blandas med brandhämmande tillsatser. Den färdiga produkten har ett utmärkt isoleringsvärde & värmemotstånd, är ett utmärkt val även som ljudisolering och skyddar byggnaden vid händelse av brand genom sitt högklassiga brandskydd. 

En vänlig isolering

ISOCELL cellulosaisolering är mjuk, varm och kliar inte vid beröring. Isoleringen är inte giftig och innehåller inga skadliga ämnen eller tillsatser. Det finns få isoleringsprodukter på marknaden som har lika låg miljöpåverkan som ISOCELL cellulosaisolering till hela kedjan från vagga till grav.

Spara tid & Pengar

Det speciella med ISOCELL cellulosaisolering är den långa fiberstrukturen som erhålls genom det moderna kvarnsystem. Långa, spänstiga fibrer ger en produkt med lägre densiteter, bättre isoleringsvärde och högre värmelagringskapacitet än de flesta konkurrenter på marknaden. Bättre isolervärden ger en lägre energiförbrukning och kunden spar mer pengar. Lössullsisolering spar tid och ger inget spill på arbetsplatsen. Det spar både tid, pengar och naturresurser på byggarbetsplatsen.

Vilka användningsområden har ISOCELL?

En mångsidig produkt som kan användas till det mesta inom området värmeisolering. Nybyggnation av alla former av byggnader. ISOCELL cellulosaisolering installeras på vindar och i väggar, snedtak, mellanbjälklag och golv. ISOCELL cellulosaisolering är en isoleringsprodukt som ger dig ett utmärkt skydd mot kyla, värme, ljud, fukt och brand. 

 

Miljöanpassad & Säker


Optimal Ljudisolering

Testerna bevisar: ISOCELL cellulosaisolering ger mellanväggar upp till 7dB bättre ljudisolering än konventionella isolerskivor av t.ex. mineralull.

Brandsäker

Högsta brandmotstånd: ISOCELL cellulosaisolering är i topp när man testar brandklassade konstruktioner från REI30 till REI90. Med EN klassificeringen B-s2-d0 erhåller ISOCELL cellulosaisolering bästa möjliga betyg av alla brännbara isoleringsmaterial.

Fuktsäker

ISOCELL cellulosaisolering är ett hygroskopiskt material som kan buffra fukt utan att förlora isoleringsförmåga. Produkten är naturligt fuktreglerande och hjälper till att skapa ett sunt och hälsosamt inomhusklimat där människor mår bra. Vid renovering kan man använda den fuktbuffrande förmågan för att bygga oventilerande takkonstruktioner. Produkten är dessutom mycket mer lufttät än koventionella isoleringsmaterial vilket ger en extra trygghet vid träbyggandet där stora krav ställs på lufttätheten.

Skonsam mot miljön

Redan i tillverkningsprocessen hjälper ISOCELL cellulosaisolering miljön då det går åt väldigt lite energi för att framställa produkten. Primärenergiuttaget är endast en sjättedel jämfört med Polystyren (ex, XPS/EPS) och en tredjedel jämfört med mineralull och glasull.

 

Kontakta oss  

 

Mer information om vår kvalitativa cellulosaisolering från ISOCELL: